Psikoterapi Eğitimi

Psikoterapi eğitimi bir yıl boyunca ayın  bir veya iki hafta sonunu kapsayacak şekilde psikoloji ve pedagojik konular üzerine spesifik çalışmalar, araştırmalar, süpervizyon çalışmaları, vaka analizleri yaparak tecrübe kazanacağınız ve farklı uzman psikoterapistlerle tanışma, fırsatı bulacağınız eğitim modülüdür.
Psikoterapi eğitimi ile birlikte yurtdışı ve ulusal platformda psikoterapi eğtimlerine daha yakın  bir bakış açısı kazanarak bakış açınızı daha genişletmiş olacaksınız.
Eğitime tam katılan kişiler sertifikalandırılacaktır.

Toplam 12 + 3 ay sürecek, 375 saat + 10 vaka analizi ile bütünleştirilmiş tüm ekolleri kapsayan bir eğitimdir.

Psikoterapi Eğitimi
Teorik temeller dersi: 210 saat
Araştırma Metodolojisi: 32 saat
Mesleki Etik anlayış dersi: 32 saat
Pratik uygulamalar: 101 saat
Süpervizyon: 10 vaka analizi

Eğitim Çalışmamızın dört özelliği!

1

Psikoterapi teknikleri açısından en kapsamlı olması

2

Her modülün teorisinden hemen sonra uygulamasının yapılması (Toplam eğitimin yarısına yakın pratik uygulama).

3

Gerçek vaka analizleri ile örülü olması.

4

Eğitim sonunda gerçek vakalarla çalışma olanağı.

Eğitim Modülleri

1.Modül: Ben kimim ve mesleğimi tanıma
Öz Analiz
Öz eleştiri
Psikoterapiye giriş
Beden dili İletişim ve danışan analizi
Farklı düşünme becerilerini geliştirme
Empatik iletişim,
Görüşme ilke ve teknikleri
Psikoterapotik müdahaleler
Psikoterapide yöntem ve izlenilecek strateji
Danışan anamnezin alınması

2.Modül: Mesleki Etik anlayış:
Danışan görüşmelerindeki etik anlayış,
Terapistin sınırları
Terapide sorumluluk almak
Gizlilik ve danışan mahremiyeti
Terapistin sosyal etik ilkeleri
Analiz şeması

3.Modül: Aile Terapisi.
Aile Yapıları
Temel çift ve aile terapileri kuramı
Aile terapisinde kriz ve kriz yönetimi
Ailede iletişim teknikleri
Sistemik Aile terapisine giriş
Aile içindeki rol ve fonksiyonlar

4.Modül: Pedagojik Terapiler?
Hamilelik dönemi evreleri
Çocuk psikoterapilerinde dikkat edilmesi gereken teknikler
Çocuk odaklı terapilerde bilgi almaya yönelik teknikler
Çocuk Gelişiminin evreleri (0-16 yaş)
Çocuklarda uyum bozuklukları
Çocuk Algı Testlerin çocuklar üzerindeki etkisi ve sonuçlarının yorumlanması
Oyun terapisi
Ergen dönemi terapi ve danışmanlık süreci

5.Modül: Psikoterapide, psikodramanın yeri ve teknikleri
Atom Aile modeli (Çekirdek aile ve ilişkiler ağını anlatan bir psikodrama model)

6.Modül: Psikoterapide Hipnozun yeri
Hipnoz nedir
Hipnozun kullanım alanları
Hipnoz teknikleri

7.Modül: Aile terapileri
Yapısal aile terapi modeli
Stratejik Aile terapi modeli
Psikoanalitik Aile terapi modeli
Yaşantısal Aile terapi modeli
Öyküsel Aile terapi modeli
Çözüm odaklı aile terapi modeli
Virginia Satir ve Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Modeli

8.Modül: Psikoterapide Beyin ve Nöropsikoloji–Psikofarmakoloji
Beyin fonkiyonel anatomisi
Beynin işleyişindeki prensipler, nörotransmitterler
Beynin bilişsel işlevlerini etkileyen önemli hastalıkları; demans, parkinson ve benzeri hastalıklar, epilepsi, çocukluk çağının gelişimsel bozuklukları
Psikofarmakoloji;
İlaçlar ve mekanizmaları
Antidepresanlar

9.Modül: Cinsel işlev bozuklukları ve tedavisinde izlenilen yöntem, terapi modelleri
Kadınlarda ve Erkeklerde Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapi Yöntemleri
Cinsel İstek Bozuklukları
Cinsel Uyarılma Bozuklukları
Orgazm ile ilgili Bozukluklar
Cinsel Ağrı Bozuklukları
Başka türlü adlandırılamayan cinsel işlev bozukluklarında Müdahale Yöntemleri

10.Modül: Psikoterapi yöntemleri:
Bütüncül Psikoterapi:
Dinamik Psikoterapi:
Bilişsel – Davranışçı:
Varoluşçu Psikoterapi:
Sistemik Psikoterapi:
Geştalt Psikoterapi Yaklaşımı:

11.Modül: Psikoanalitik psikoterapi
Kendilik psikolojisi
Lacancı Psikoanaliz
Nesne ilişkileri teorisi
Narsizm ilişkileri Borderlein
Modern psikoanaliz
Bilinçdışı ve psişik yapılar
İd, Ego, Süperego
12.Modül: Çift & Evlilik terapilerinde Psikoterapi yöntemleri
Çift ilişkileri
Evlilik problemleri
Boşanma, Yas, kayıp, travmalar,
Duygusal, cinsel istismarla baş etme
Psikoseksüel zorluklar
Ve Süpervizyon

Klinik Becerilerin Gelişimi 1
Çocuk – Ergen – Yetişkin – Çift terapi çalışması
Klinik Becerilerin Gelişimi 2
Seçtiği herhangi bir alanda en az 5 vaka gözlemlenmesi ve 7 vaka çalışması

Her alanda en az 2 vaka çalışması
Klinik Becerilerin Gelişimi 2
Seçtiği herhangi bir alanda en az 5 vaka gözlemlenmesi ve 7 vaka çalışması

Eğitime kimler katılabilir?

Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilir:
Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
Psikologlar
Psikolojik Danışmanlar
Sosyal Hizmet Uzmanları
Uzman Psikiyatri Hemşireleri
Aile Danışmanları


* Not: Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir. Ancak bahsi geçen alanlarda lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.

** Not: Yurtdışından mezun olan ama YÖK tarafından kabul edilen ve diplomalarına denklik verilen profesyoneller eğitimlerimize kabul edilecektir. Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır.

Cumartesi ve Pazar Saat: 09.30-17.30

ADED ve S Konsept Akademi Onaylı Psikoterapi Eğitimi Katılım Sertifikası

2 Adet fotoğraf

Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri

Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

ADED İstanbul (Aile Danışmanlığı Terapi Eğitim Derneği)

Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır. Kesin kaydını önce yaptıranlara öncelik verilir.

ADED tarafından eğitim iptali söz konusu olduğunda ön ödemeler iade edilecektir.

Eğitimlerimizin devamlılığı için, kurs başlama tarihine 1 hafta kala katılımcıların karar değişikliği halinde ön ödeme ücret iadesi olmayacaktır.

Derneğimiz eğitim tarihini düzenleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Paylaşın

Gelişmelerden haberdar olmak için sayfalarımızı takip edebilirsiniz.