Hayata Tutun Projesi

Hayata Tutun Projesi: Okul müdürü, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından resmi yazı ile bize iletilen ve bireysel olarak bize başvuran maddi durumu yetersiz olan kişilerin hayata tutunmalarını sağlayan ve bu kesimin ücretsiz Pedagojik/Psikolojik terapi almalarını sağlayan sosyal bir modeldir. Aynı zamanda “Terapi herkesin hakkı ve almalıdır” diyen kişilerin oluşturduğu bir platformdur.

Çocuk İstismarı?- ADED

Her yıl, 7 bin çocuk cinsel istismara uğruyor!

Türkiye’de her dört saatte bir tecavüz veya tecavüze kalkışma suçunun işlendiği, sokaklarda yaşayan yaklaşık 25 bin çocuğun cinsel şiddetle karşı karşıya kaldığı, yılda ortalama 7 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Adalet Bakanlığı’nın son rakamlarına göre cinsel istismar mağduru sıfatıyla güvenlik birimlerine giden veya götürülen çocukların sayısı 80 bine ulaşıyor.

Çocuk İhmali

Çocuklara yapılan kötü muamelenin en yaygın şeklidir. Çocuk istismarı kadar görünür bir yara bırakmadığı için, çok dikkat çekmez. Fakat araştırmalar ihmalin de en az istismar kadar zararlı olduğunu, çocuğun erken beyin gelişimine, çok daha fazla zarar verdiğini göstermektedir.
İhmal Fiziksel-Eğitimsel-Duygusal olarak 3’e ayrılır.
Yalnızlık ve korunmasızlık hissi, öğrenme güçlüğü, davranış problemleri, iletişimde başarısızlık, sağlık problemleri, kötü kokma, bakımsız görünme, bağımlılıklar, ilgi görebilmek için sağlık problemi yaratma eğilimi, yemek istifleme alışkanlığı ihmal edilmiş çocukta görülen özelliklerdir. 
Küçükken ihmale uğramış yetişkinlerde şiddet, intihar, güvensizlik, depresyon ve bağımlılık gözlemlenir.

Çocuk İhmali?- ADED

"Hayata Tutun Projesi"nin amacı nedir?

-İhmal ve İstismar karşısında bilinçli davranmak- noktasında toplumsal olarak eksik olduğumuz, psikolojik danışmanlık ve yönlendirilmelerin maliyetli ve kısıtlı olduğu günümüzde, hediye edeceğiniz seans ile birlikte;
Maddi durumu sıkıntılı
Parçalanmış aile çocukları
Aile içi şiddete maruz kalmış çocuklar
Aile içi istismara uğramış çocuklar
Sınav kaygısı yaşayan çocuklar
Öksüz ve/veya yetim kalmış çocuklar
Madde bağımlılığı yaşayan çocuklar
Aile/Evlilik terapisine ihtiyacı olan kişiler
Travma sonrası Bireysel terapilere ihtiyacı olan kişilere ve ailelerine ücretsiz profesyonel Pedagojik- Psikolojik Profesyonel Danışmanlık ve Terapi sunarak toplumsal bilinç uyandırmayı sağlamaktır.

Sizde bu çalışmaya destek olarak onların daha mutlu başarılı olmalarına katkı sağlayabilirsiniz.

"Terapi, herkesin hakkıdır"

Terapi ve Danışmanlığa ihtiyacı olan kişilerin tespiti nasıl yapılıyor?

Hediye seanslara hak kazananlar Bilinçli anneler okulu projemizle beraber İstanbul’un ilçelerinde ziyaret ettiğimiz devlet okullarında Okul müdürlerin, Rehber Öğretmenlerin ve Uzman Pedagog ve Psikoterapistlerimizin incelemeleri ve onayları ile belirlenen kişilerden oluşmakta.
Bilinçli Anneler Okulu projesi ile 2013-2014 ve 2015 olmak üzere 3 yıl içerisinde 9 ilçede 16.000 anneye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 0-15 yaşında çocukları olan 20-50 yaş arasındaki annelere okullarında çocuk gelişimi ve pedagojik eğitimler vererek annelerin doğru bildiği yanlışlar üzerine uzmanlar öncülüğünde yol gösteriliyor. Hediye Seanslardan yukarıda saydığımız kurumlar ve bu eğitimlerden sonra bize başvuran anneler içerisinden seçiliyor. 

Satın aldığınız Hediye seansların ihtiyacı olan kişilere gittiğini nasıl bilebilirsiniz?

Hediye seanslarına hak kazanan kişileri tespit ettikten sonra uzmanımız ihtiyacı olan kişilere seanslarını başlatır. Her seans öncesi veya sonrası bu seansın ………………………………… kişi veya kurumun hediyesi ile gerçekleştiği sözlü ve yazılı beyan edilir. Terapi alan kişi seanstan sonra terapiyi aldığına dair formu imzalar. Terapi alan kişinin adı – soyadı – iletişim bilgileri danışanında onayı olursa size sms ve mail yolu ile bilgilendirilir. Terapiyi hediye eden kişi veya kurumlar böylelikle hediye seanslarının kimler tarafından nasıl ve ne zaman kullanıldığını en şeffaf şekilde izlemiş olurlar.

Neden "HAYATA TUTUN" Projesi?

Birçok ebeveyn veya bakımını üstlenen kişi, istismara sebebiyet veriyor, istismarı kendisi uyguluyor yahut istismara sebebiyet veren kişinin toplum içindeki konumu veya yakını olması sebebiyle istismara uğramış çocuğuna inanmıyor. Birçoğu da çocuğun ilgi çekmek veya yalan söylemek gibi eğilimlerle bu yalanı uyduracağını düşünüyor. Çoğu ebeveyn olayın vahameti karşısında duygularına hakim olamayarak çocuğun omuzlarına daha büyük sorumluluklar bindiriyor. Kimi ise çocuklarına ‘bunun olmasına nasıl izin verirsin’ diyerek daha fazla suçluluk duygusu yüklüyor.

Birçok ebeveyn veya bakımı üstlenen kişi yaşadığı kötü çocukluk, cehalet, sosyo-ekonomik koşullar, yüksek stres, boşanmalar, yanlış modelleri örnek almak, aile içi şiddet gibi sebeplerle çocuğu ihmal ediyor. Bazı ebeveynler ise birincil ihtiyaçları karşılamanın yeterli olduğunu düşünerek çocuğunun duygusal açlığına ilgisiz kalıyor.

1982 yılından beri üniversitelerde pedagoji bölümünün kapatılması ve PDR, Psikolog ve çocuk gelişimi uzmanlarının bu açığı kapatmak için çalışmalar yaptığı günümüzde, HAYATA TUTUN PROJESİ, önemli bir toplumsal sorunun çözümü için toplumda farkındalık yaratmak amacı ile kuruldu.

Hayata Tutun Projesine nasıl katılabilirim?

Hayata Tutun projesine Bireysel ve Kurumsal olarak destek verebilirsiniz.
Bireysel olarak seans bağışlayarak kişilerin yaşadığı mağduriyeti azaltabilir ve belki de yeni bir yaşama hazırlanması için olanak sağlayabilirsiniz.

Hayata Tutun projesine seans bağışlanması!

Kurumlardan bize yazılı olarak iletilen ve bireysel olarak bize başvuran kişiler incelendikten sonra Uzmanımız, koordinatörümüzün yazılı onayından sonra kişiler Pedagojik ve Psikolojik danışmanlık Terapi seanslarına kabul edilir.

Hayata Tutun Projesinin güvenirliği ve mahremiyeti

Hayata Tutun seanslarına kabul edilen kişiler yazılı olarak neden geldiğini, ne zaman seanslara başvurduğunu, kimden terapi ve danışmanlık aldığını ve ne kadar sürdüğüne dair tüm bilgileri kendi el yazısı ve imzası ile doldurur.
Seans bağışında bulunan kişi ve kurumlar seans başlamadan önce seans alan kişiye sözlü ve yazılı beyan edilir.
Seans alan kişi kabul etmesi halinde seans bağışlayan kişi veya kurumlarla neden geldiği saklı kalmak şartı ile mail ve/veya iletişim bilgileri paylaşılır.
Terapi ve Danışmanlık alan kişiler gizli kalması yönünde yazılı ve sözlü beyan etmeleri doğrultusunda hiçbir şekilde bilgileri bağışçıları ile paylaşılmaz.

Terapi ve Danışmanlık yapan kişilerin yetkinlikleri

Tüm Psikolojik Ve Pedagojik Danışmanlık ve Terapi yapan kişiler Lisans ve/veya Lisansüstü eğitimini tamamlamış en az alanında 2 yıl tecrübeli kendi ihtisas alanında sertifikasyon ve süpervizyonu tamamlamış kişilerden oluşmaktadır.
Hayata Tutun Projesine seans bağışı yapan kişi Seans yapan uzmanlara ulaşabilir mi?
Tüm seans bağışçılarımız uzmanlarımızın mesleki bilgilerine mesai saatleri içerisinde iletişime ulaşabilir. 

"Hayata Tutun" projesinin bağış yapısı

En az 1 seans en fazla istediğiniz kadar bağışta bulunabilirsiniz.
Psikolojik-Pedagojik, Aile Danışmanlığı, Bireysel Danışmanlık, Evlilik & Çift Danışmanlığı seans ücret bedeli: 150 TL

Bağışlanan seanslar ne kadar bir süre içinde ihtiyacı olan kişililere ulaşıyor?

Bağış yapılan seanslar en erken 2 hafta en geç 6 ay içinde ihtiyacı olan kişilere terapi ve Danışmanlık olarak uygulanır.

Bağışlanan seanslar ihtiyacı olan kişilere danışmanlık olarak uygulandığında nasıl haberim olacak?

Bağış yapıldığında mail yolu ile size bir şifre gönderilecek bu şifre kullanıldığında size tekrar mail gönderilerek haber verilir.

Kendi yakınlarım veya tanıdıklarım içinde seans bağışı yapabilir miyim?

Yakınlarınızın veya tanıdıklarınızın sosyo ekonomik olarak mağduriyet yaşadığını belgeleyebiliyorsanız bu seanslardan faydalanabilirsiniz aksi takdirde normal seans ücretinden ücretlendirilir.

Paylaşın

Gelişmelerden haberdar olmak için sayfalarımızı takip edebilirsiniz.